תוצאה
קטגוריה
30 / 20
67%
מגדר
30 / 20
67%
כללי
30 / 20
67%
swim 17/30
bike 9/30
run 26/30