תוצאה
קטגוריה
35 / 2
6%
מגדר
35 / 2
6%
כללי
35 / 2
6%
swim 1/35
bike 2/35
run 6/35