תוצאה
קטגוריה
35 / 1
3%
מגדר
35 / 1
3%
כללי
35 / 1
3%
swim 2/35
bike 1/35
run 3/35