תוצאה
קטגוריה
30 / 19
64%
מגדר
30 / 19
64%
כללי
30 / 19
64%
swim 21/30
bike 20/30
run 17/30