תוצאה
קטגוריה
30 / 18
60%
מגדר
30 / 18
60%
כללי
30 / 18
60%
swim 27/30
bike 1/30
run 28/30