תוצאה
קטגוריה
30 / 17
57%
מגדר
30 / 17
57%
כללי
30 / 17
57%
swim 13/30
bike 17/30
run 21/30