תוצאה
קטגוריה
30 / 16
54%
מגדר
30 / 16
54%
כללי
30 / 16
54%
swim 10/30
bike 19/30
run 20/30