תוצאה
קטגוריה
30 / 15
50%
מגדר
30 / 15
50%
כללי
30 / 15
50%
swim 28/30
bike 0/30
run 18/30