תוצאה
קטגוריה
30 / 14
47%
מגדר
30 / 14
47%
כללי
30 / 14
47%
swim 18/30
bike 10/30
run 6/30