תוצאה
קטגוריה
30 / 13
44%
מגדר
30 / 13
44%
כללי
30 / 13
44%
swim 12/30
bike 14/30
run 13/30