תוצאה
קטגוריה
30 / 12
40%
מגדר
30 / 12
40%
כללי
30 / 12
40%
swim 9/30
bike 16/30
run 10/30