תוצאה
קטגוריה
30 / 11
37%
מגדר
30 / 11
37%
כללי
30 / 11
37%
swim 14/30
bike 11/30
run 7/30