תוצאה
קטגוריה
30 / 10
34%
מגדר
30 / 10
34%
כללי
30 / 10
34%
swim 11/30
bike 15/30
run 5/30