תוצאה
קטגוריה
30 / 9
30%
מגדר
30 / 9
30%
כללי
30 / 9
30%
swim 7/30
bike 13/30
run 14/30