תוצאה
קטגוריה
30 / 8
27%
מגדר
30 / 8
27%
כללי
30 / 8
27%
swim 15/30
bike 7/30
run 4/30