תוצאה
קטגוריה
30 / 7
24%
מגדר
30 / 7
24%
כללי
30 / 7
24%
swim 5/30
bike 12/30
run 12/30