תוצאה
קטגוריה
30 / 6
20%
מגדר
30 / 6
20%
כללי
30 / 6
20%
swim 6/30
bike 18/30
run 3/30