תוצאה
קטגוריה
30 / 5
17%
מגדר
30 / 5
17%
כללי
30 / 5
17%
swim 8/30
bike 6/30
run 11/30