תוצאה
קטגוריה
30 / 4
14%
מגדר
30 / 4
14%
כללי
30 / 4
14%
swim 3/30
bike 5/30
run 8/30