תוצאה
קטגוריה
30 / 3
10%
מגדר
30 / 3
10%
כללי
30 / 3
10%
swim 4/30
bike 4/30
run 2/30