תוצאה
קטגוריה
19 / 2
11%
מגדר
19 / 2
11%
כללי
19 / 2
11%
swim 4/19
bike 2/19
run 2/19