תוצאה
קטגוריה
30 / 2
7%
מגדר
30 / 2
7%
כללי
30 / 2
7%
swim 2/30
bike 3/30
run 9/30