תוצאה
קטגוריה
30 / 1
4%
מגדר
30 / 1
4%
כללי
30 / 1
4%
swim 1/30
bike 2/30
run 1/30