תוצאה
קטגוריה
36 / 1
3%
מגדר
36 / 1
3%
כללי
36 / 1
3%
swim 8/36
bike 1/36
run 2/36