תוצאה
קטגוריה
19 / 1
6%
מגדר
19 / 1
6%
כללי
19 / 1
6%
swim 6/19
bike 3/19
run 1/19