תוצאה
קטגוריה
22 / 2
10%
מגדר
22 / 2
10%
כללי
22 / 2
10%
swim 2/22
bike 6/22
run 1/22