תוצאה
קטגוריה
22 / 1
5%
מגדר
22 / 1
5%
כללי
22 / 1
5%
swim 1/22
bike 2/22
run 2/22