תוצאה
קטגוריה
26 / 25
97%
מגדר
26 / 25
97%
כללי
26 / 25
97%
swim 25/26
bike 25/26
run 25/26