תוצאה
קטגוריה
26 / 24
93%
מגדר
26 / 24
93%
כללי
26 / 24
93%
swim 15/26
bike 23/26
run 24/26