תוצאה
קטגוריה
26 / 23
89%
מגדר
26 / 23
89%
כללי
26 / 23
89%
swim 24/26
bike 21/26
run 21/26