תוצאה
קטגוריה
26 / 22
85%
מגדר
26 / 22
85%
כללי
26 / 22
85%
swim 13/26
bike 22/26
run 20/26