תוצאה
קטגוריה
26 / 21
81%
מגדר
26 / 21
81%
כללי
26 / 21
81%
swim 23/26
bike 19/26
run 19/26