תוצאה
קטגוריה
26 / 20
77%
מגדר
26 / 20
77%
כללי
26 / 20
77%
swim 20/26
bike 20/26
run 18/26