תוצאה
קטגוריה
26 / 19
74%
מגדר
26 / 19
74%
כללי
26 / 19
74%
swim 22/26
bike 24/26
run 14/26