תוצאה
קטגוריה
26 / 18
70%
מגדר
26 / 18
70%
כללי
26 / 18
70%
swim 17/26
bike 13/26
run 23/26