תוצאה
קטגוריה
26 / 17
66%
מגדר
26 / 17
66%
כללי
26 / 17
66%
swim 16/26
bike 14/26
run 22/26