תוצאה
קטגוריה
26 / 15
58%
מגדר
26 / 15
58%
כללי
26 / 15
58%
swim 21/26
bike 18/26
run 11/26