תוצאה
קטגוריה
26 / 14
54%
מגדר
26 / 14
54%
כללי
26 / 14
54%
swim 18/26
bike 12/26
run 17/26