תוצאה
קטגוריה
26 / 13
50%
מגדר
26 / 13
50%
כללי
26 / 13
50%
swim 14/26
bike 15/26
run 15/26