תוצאה
קטגוריה
20 / 2
10%
מגדר
20 / 2
10%
כללי
20 / 2
10%
swim 2/20
bike 1/20
run 10/20