תוצאה
קטגוריה
20 / 1
5%
מגדר
20 / 1
5%
כללי
20 / 1
5%
swim 7/20
bike 2/20
run 1/20