תוצאה
קטגוריה
26 / 12
47%
מגדר
26 / 12
47%
כללי
26 / 12
47%
swim 9/26
bike 16/26
run 12/26