תוצאה
קטגוריה
26 / 11
43%
מגדר
26 / 11
43%
כללי
26 / 11
43%
swim 10/26
bike 9/26
run 13/26