תוצאה
קטגוריה
24 / 11
46%
מגדר
24 / 11
46%
כללי
24 / 11
46%
swim 12/24
bike 10/24
run 14/24