תוצאה
קטגוריה
26 / 10
39%
מגדר
26 / 10
39%
כללי
26 / 10
39%
swim 4/26
bike 8/26
run 10/26