תוצאה
קטגוריה
11 / 10
91%
מגדר
11 / 10
91%
כללי
11 / 10
91%