תוצאה
קטגוריה
11 / 9
82%
מגדר
11 / 9
82%
כללי
11 / 9
82%