תוצאה
קטגוריה
10 / 9
90%
מגדר
21 / 20
96%
כללי
21 / 20
96%