תוצאה
קטגוריה
10 / 6
60%
מגדר
21 / 17
81%
כללי
21 / 17
81%