תוצאה
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
21 / 16
77%
כללי
21 / 16
77%